Menu

Tar Ag Obair Linn

CLÚDACH MÁITHREACHAIS

Léiritheoir Comhlach / Riarthóir Compántais

Tá Teaċ Daṁsa ag earcú do ról Léiritheoir Comhlach/Riarthóir Compántais chun tréimhse cúram máithreachais a chlúdach.

TÉARMA
Téarma sé mhí a bheidh i gceist ar dtús ag tosnú chomh luath agus is féidir. D’fhéadfadh sé tárlú go mbeadh síneadh leis an gconradh.

Is é feidhm an róil seo ná a chinntiú go ritheann na réimsí riaracháin, airgeadais agus eile den chompántas ar shlí ghairmiúil, réidh chomh maith le tacaíocht a chur ar fáil don Stiúrthóir Ealaíne agus an Léiritheoir.

Tréithe an Duine atá á Lorg:

Beidh ar a laghad trí bliana taithí acu i ról ábhartha, sna taibhealaíona is fearr.
Beidh siad go maith ag obair le daoine, uaireanta faoi bhrú, agus réimse dá gcúraimí éagsúla a bhainistiú

Beidh meon réamhghníomhach acu dírithe ar an sprioc a bhaint amach chun spriocanna straitéiseacha an chompántais a bhaint amach
Beidh siad slachtmhar críochnúil ó thaobh a gcuid oibre le haird ar leith ar mhionsonraí.
Bainfidh siad sult as réimse leathan freagrachtaí agus cúraimí agus beidh toilteanach glacadh le hobair leadaránach i dteannta obair níos spéisiúla an chompántais
Beidh siad compórdach ag obair ina naonar chomh maith le mar chuid d’fhoireann.

Beidh an té a cheapfar ina gcónaí i gCorca Dhuibhne nó sásta bogadh ann. Mura bhfuil Gaeilge mhaith acu ba cheart dóibh a bheith toilteanach í a fhoghlaim. Is fostóir comhdheiseanna é Teaċ Daṁsa.

Tá breis eolais faoin ról ar fáil ó Johnny O’ Reilly ag johnny@teacdamsa.com

Tuarastal agus Sochair le plé

Seol litir iarratas agus CV chiug Johnny O’Reilly (johnny@teacdamsa.com)

Spriocdáta d’iarratais, Aoine 13 Márta ag 5i.n.

theoir Comhlach/Riarthóir Compántais – AN RÓL