Menu

Tar Ag Obair Linn

Léiritheoir Comhlach/Riarthóir Compántais

Cruthaíodh an ról nua seo laistigh den eagraíocht chun eagrú a dhéanamh ar oifig agus bunáit bhaile an chompántais i gCorca Dhuibhne, Co. Chiarraí, ag cinntiú go bhfeidhmíonn réimsí riaracháin agus airgeadais an chompántais go réidh éifeachtach, chomh maith le bheith ag cur tacaíocht ar fáil don Stiúrthóir Ealaíne agus an Léiritheoir.

An rud is tábhachtaí dúinne, ámh, ná an duine ceart a aimsiú – duine a bhainfidh sult as an dúshlán a bhaineann le bheith ina chuid d’fhoireann bheag fhuinniúil agus as an deis chun chun ár n-aisling a fhíorú.

  • Tréithe an Duine atá á Lorg:
    Beidh ar a laghad trí bliana taithí acu i ról ábhartha, sna taibhealaíona is fearr.
  • Beidh siad go maith ag obair mar chuid d’fhoireann, go minic faoi bhrú, agus a bheith ag láimhseáil réimse de chúraimí éagsúla lucht na foirne.
  • Beidh meon réamhghníomhach acu dírithe ar an sprioc a bhaint amach ar ais nó ar éigin, ag glacadh tús áite chun spriocanna straitéiseacha an chompántais a bhaint amach.
  • Beidh siad slachtmhar críochnúil ó thaobh a gcuid oibre, le haird ar leith ar mhionsonraí.
  • Bainfidh siad sult as réimse leathan freagrachtaí agus cúraimí, toilteanach glacadh le hobair leadaránach i dteannta obair níos spéisiúla an chompántais.
  • Beidh siad compórdach ag obair ar a aonair chomh maith le mar chuid d’fhoireann.

Beidh an té a cheapfar ina chónaí i gCorca Dhuibhne nó sásta bogadh ann. Mura bhfuil Gaeilge mhaith acu beidh orthu a bheith toilteanach í a fhoghlam.

Tuilleadh sonraí le fail ach cuairt a thabhairt ar www.teacdamsa.com

Ba cheart iarratais a chur go dtí Johnny O’Reilly (johnny@teacdamsa.com)

Spriocdáta: Luan 28 Eanáir 2019.

Léiritheoir Comhlach/Riarthóir Compántais – AN RÓL